Färgforskningen har jag arbetat med under vintermånaderna sedan 1990-talet. Här är uppgiften att ur de tre grundfärgerna lasera vått på torrt, i olika skikt. Skapande medelst färgseparationer och gemensam färg över bilderna låta bilden dö och uppstå ett antal gånger. Målet har varit att komma till målningarnas inre gest. Till dygnets inre gester. Här är konstnären inte det väsentliga utan frågan efter färgernas inre vilja.


Altartavla 1
Altartavla 2
Altartavla 3
Altartavla 4
Altartavla 5
Altartavla 6
Altartavla 7
Altartavla 8
Altartavla 9
Altartavla 10
Altartavla 11
Altartavla 12
Altartavla 13
Altartavla 14
Altartavla 15
Altartavla 16
Altartavla 17
Altartavla 18
Altartavla 19