Ulf Sand – Presentation och intention av mitt konstnärskap

Mitt konstnärskap grundlades under min barndom och ungdom. Främst genom besök på Stockholms museer och konsthallar. Under ungdomen företogs ett flertal resor till Italien, Venedig och Florens i synnerhet. Efter studentexamen beslöt jag mig för att studera konst i Schweiz, så jag anmälde mig till målarskolan i Goetheanum i Dornach, Basel. Konstlivet i Basel med dess museer och gallerier verkade djupt engagerande på mig. Dessa år bildade grunden för mitt konstnärskap.

Som framgår av min CV skedde debuten i Stockholm 1976 på Galerie Bengtsson. Sedan dess har jag utövat och varit mina konstnärliga grundintentioner trogen.

Mitt konstnärliga engagemang handlar i första hand om färg, färg mer än form. För mig är färgen ett forskarmaterial, som ständigt och outtröttligt låter sig utprovas och prövas gång på gång. Den ger frihet och är samtidigt tydlig i sin differentiering i aktiv röd, energisk gul och avslappnade blå osv. Det formspråk som jag arbetat fram för att uttrycka mig i är det enklast tänkbara. Jag använder mig uteslutande av det vertikala och det horisontala som rumsskapande identitet. Dessa former ger mig tillräcklig spänning för att uttrycka mig färgmässigt i.

Allt måleri handlar, enligt min mening, om att skapa substanser, där den konstnärliga processen skapar lager och skikt som genom betraktarens aktivitet förmås att inspirera och berika ett tillstånd vars yttersta konsekvens är upplevd skönhet.

En kritikerröst har uttryckt det hela koncist: ”Ulf Sand skapar bilder som är ett uttryck för ett inre och han fångar intryck”… ”Bilderna ger likt de lager av färger han arbetar med en känsla av djup och av en bildvärld, som aldrig blir färdigt utforskad”… ”Ulf Sands bilder är inte bara en fröjd för ögat utan också för tanken” Alice Sundman i LT 2003

Lars Nittve skrev i en tidig kritik: ”…en fin färgkänsla parad med ett formspråk som för tankarna till 50-talets Paris och konstnärer som Nicolas de Stal.” Lars Nittve 1 SvD 1981

Skönhet är hälsa för människan. Konst är hälsa.


Kontakt

Välkommen att kontakta mig för frågor om mitt konstnärskap och vid intresse för att köpa något av mina konstverk eller för konstnärliga uppdrag!

E-post: info@ulfsand.se


Biografiska minnesbilder

Här kan du ta del av ett antal av mina favoritbilder från min tid som konstnär.